Uwielbienie z modlitwą o uwolnienie #8

Uwaga, film będzie dostępny w poniedziałek 10 VIII 2020 r. o 19.30

Uwielbienie z modlitwą o uwolnienie #8
10 sierpnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 19.30.

Kto chciałby wspomóc dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (ich wyjazd na wakacje), może dokonać wpłaty na konto fundacji „Płatek róży”
24 7065 0002 0652 1448 7704 0001
z dopiskiem: Wakacje dla dzieci

Pokój i dobro!

Pieśni:
1) Uwielbiony Panie bądź, za to że wybrałeś krzyż
Abym ja ukochał go, bym nie umarł, ale żył

2) W ramionach Twoich znajdę pokój, mój Zbawicielu i jedyny Panie
Schronienie w Twym otwartym boku, zbawienie w Serca Twego ranie

3) Pocieszenie w moje serce, Duchu, wlej,
Abym mógł już więcej nie bać się
Abym mógł z nadzieją kroczyć tam,
Gdzie posyła mnie już dziś mój Bóg i Pan

4) Krwią Jego ran uzdrowieni jesteśmy, a życie jest tam, gdzie On
W cieniu Twych skrzydeł ukryj mnie, w ranach Twych mój dom