bEZ sLOGANU – Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu | Odkładać nawrócenie do śmierci

Myślisz, że faktycznie masz tyle czasu na nawrócenie? A w ogóle jak to się ma do nieodpuszczalnych grzechów przecie Duchowi Świętemu? Słyszałeś, że ten grzech nosi też miano: rozmyślnego trwania w niepokucie?

bEZ sLOGANU – odc. 493