Życie po śmierci? | wsparcie zmarłych | pamięć Boga | bEZ sLOGANU2 (532)

Czy człowiek żyje po śmierci? Świętych obcowanie jest w ogóle możliwe? A czy Biblia coś mówi na temat życia po śmierci, bo coraz popularniejszy staje się pogląd o istnieniu w pamięci Boga? Słyszałeś, słyszałaś o tym?