Co u ciebie słychać? So V WP

Franciszkańska homilia: Co u ciebie słychać?
o. Mateusz Stachowski (Szczytno) – sobota V tygodnia Wielkiego Postu – 1 IV 2023

Kazanie dla osób chorych, cierpiących i w podeszłym wieku w ramach rekolekcji wielkopostnych w parafii Świętego Krzyża w Szczytnie.