Fałsz i prawo: Po V WP

Franciszkańska homilia: Fałsz i prawo
o. Michał Więch (Gdynia) – poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu – 27 III 2023

Polecamy rekolekcje na Wielki Post 2023: https://bit.ly/3kk51GN

Liturgia Słowa: http://mateusz.pl/czytania/2023/20230327.html