XV Tydzień Biblijny: pytanie 5

Konkurs Biblijny z okazji XV Tygodnia Biblijnego. Pytanie nr 5.

Formularz do przesłania odpowiedzi na pytanie nr 5: https://forms.gle/Tgoxan5DL2upX3Hw8

Odpowiedzi na pytanie nr 5 można przesyłać za pomocą powyższego formularza do piątku 28 kwietnia do godz. 18.00.

Powodzenia!

Nagrody – Katolickie Komentarze do Pisma Świętego – ufundowało Wydawnictwo „W drodze” – https://wdrodze.pl/

Regulamin Konkursu