Trochę głębsze zaufanie: Gorzkie Żale

Nie wystarczy zaufać Jezusowi. Trzeba Mu zaufać we wspólnocie.

Kazanie pasyjne w ramach misji parafialnych w parafii św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu – 25 II 2024 – o. Mateusz Stachowski