Amen w pacierzu – Daję Słowo

10:07

Bądź zorientowany – Daję Słowo

08:26