9:16
07:22
04:40
5:36
2:10
7:34

Kraków: Śluby wieczyste 2012

6:36
11:49

MaxFestiwal 2013 – Kilka słów

9:20
6:44
12:02

Świadkowiercy – odcinek 1

09:00

Świadkowiercy – odcinek 3

00:48

Świadkowiercy – zapowiedź

05:50

Świadkowiercy – odcinek 2

Świadkowiercy 4 – zapowiedź

Święcenia 2016 : po rekolekcjach

14:53
12:31