Moc miłosierdzia – 2017

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi

Projekt: Miłosierdzie

01:37