Asyż w Gdańsku

3:59
15:00
9:24

Asyż w Gdańsku 2010 – Marsz Pokoju

14:34

Asyż w Gdańsku 2010

5:44

Asyż w Gdańsku 2010 – fotorelacja

13:19
7:20
7:39

Asyż w Gdańsku 2008

4:01

Asyż w Gdańsku 2010 – zaproszenie