Asyż w Gdańsku

7:39

Asyż w Gdańsku 2008

14:34

Asyż w Gdańsku 2010

5:44

Asyż w Gdańsku 2010 – fotorelacja

9:24

Asyż w Gdańsku 2010 – Marsz Pokoju

15:00
3:59
4:01

Asyż w Gdańsku 2010 – zaproszenie

13:19
7:20