25:52
13:09
18:59

Cela św. Maksymiliana w Gdyni

0:45

Franciszkanie w Werdohl

6:38
9:09
6:46
3:52

Kapucyni w Gdańsku

7:05

Kapucyni w Nowej Soli

6:20

Kapucyni w Pile

3:03

Klasztor Niepokalanów

7:48

Klasztor w Sinalunga

9:47

Kościół w Studzieńcu

6:39

Na Alwerni

Poświęcenie klasztoru w Wilnie

14:05
3:12

Siostry klaryski z Pniew