10:00
6:00

Koloryt | odc. 2 | Adwent 1/3

11:58

W posłuszeństwie Kościołowi

4:42
9:14
11:14

Franciszkańska liturgia cz. 2

10:56

Franciszkańska liturgia cz. 3

14:44

Franciszkańska liturgia cz. 4

09:14

bEZ sLOGANU – Dzieci na Mszy św.

Śluby wieczyste 2015

6:44

Święta przestrzeń 1

Śluby wieczyste 2017