minister generalny

13:31

Spotkanie CEO w Łodzi-Łagiewnikach

5:59
5:55

Asyż: Dary Delegatów

1:36

Asyż: Pozdrowienia Generała

27:50

Poświęcenie klasztoru w Wilnie