7:10
15:00
9:24

Asyż w Gdańsku 2010 – Marsz Pokoju

14:34

Asyż w Gdańsku 2010

13:19
7:20
7:39

Asyż w Gdańsku 2008

4:01

Asyż w Gdańsku 2010 – zaproszenie