1:50
15:00
14:34

Asyż w Gdańsku 2010

5:44

Asyż w Gdańsku 2010 – fotorelacja