Modlitwa o pokój na świecie

W związku z sytuacją w Europie Wschodniej, minister generalny o. Carlos Trovarelli zwraca się do Braci z prośbą o odprawienie godzinnej adoracji eucharystycznej i odmówienie różańca świętego, błagając o dar pokoju dla tej części świata, a także dla wszystkich innych krajów, w których pokój nie jest respektowany.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy!

Strona Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

Drodzy współbracia,
pokój i dobro!

W ostatnich dniach stała się znana wszystkim, na całym świecie, możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie Wschodniej; w różnych krajach, w których Zakon ma swoich braci.

Po raz kolejny największe światowe mocarstwa, z powodów geopolitycznych lub innych interesów, igrają z bezcennym darem pokoju i integralności osób ludzkich, które są darem od Boga.

Dlatego też wspólnie ze współbraćmi, zwłaszcza z tych krajów i z federacji FEMO, proszę cały Zakon, aby jako wspólnota wybrał jeden dzień w tym tygodniu na odprawienie godzinnej adoracji eucharystycznej i odmówienie różańca świętego, błagając o dar pokoju dla tej części świata, a także dla wszystkich innych krajów, w których pokój nie jest respektowany.

Prośmy także naszego serafickiego ojca św. Franciszka, który wprowadzał i głosił pokój, aby wstawiał się u Boga w intencji pokoju na świecie.

A zatem w tym tygodniu (14-20 lutego 2022 r.) proszę wszystkie wspólnoty o wybranie jednego dnia poświęconego tej modlitwie.

Jeszcze raz was pozdrawiam, pokój i dobro!

O. Carlos Alberto Trovarelli, minister generalny
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych