Franciszkańskie piruety

12:10
4:25
6:10
5:38

Adwent 2013 – 24 XII – wtorek

4:40
5:52
4:03

Adwent 2013 – 21 XII – sobota

7:10
5:40
6:55

Adwent 2013 – 18 XII – środa

3:45

Adwent 2013 – 17 XII – wtorek

6:38
7:17
4:31

Adwent 2013 – 14 XII – sobota