Jasło: Odpust św. Antoniego 2012

Św. Antoni z Padwy jest nie tylko patronem franciszkańskiej parafii w Jaśle, ale także całego miasta. Wierni licznie biorą udział w uroczystościach odpustowych, a najmłodsi mogą spróbować sił na scenie.

Category: Film, Varia