Słowo dla Ciebie – II Niedziela Wielkiego Postu 2012

Franciszkańskie rozważania Słowa Bożego na Wielki Post 2012 – Słowo dla Ciebie, przygotowaneprzez FranciszkanieTV. II Niedziela Wielkiego Postu – rozważanie prowadzi o. Michał Nowak OFMConv.

I czytanie Rdz 22,1-2.9-13.15-18
Psalm 116
II czytanie Rz 8, 31b-34
Ewangelia Mk 9,2-10

Zobacz czytania: http://bit.ly/wvC0A4