Cokolwiek czynicie – powołanie franciszkańskie

Wszystkie codzienne czynności wykonywane na chwałę Bożą – to sposób życia ukazany w Piśmie świętym. Słowa św. Pawła z 1 Listu do Koryntian ukazane po franciszkańsku.

Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołaniowe