Asyż – zachód słońca

Asyż w sam sobie jest niezwykle tajemniczym i pięknym miejscem. Ale jeśli dodać do tego kolory malowane na niebie przez zachodzące słońce, to zupełnie nietrudno zrozumieć św. Franciszka wychwalającego Stwórcę za cudowność stworzenia.