Wielki Post 2014 – Poniedziałek I tygodnia

U stóp Matki Miłosierdzia w Wilnie. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu prowadzi o. Piotr Stroceń OFMConv.

Liturgia Słowa