Wielki Post 2014 – Sobota IV tydzień

Kaplica Suzinowa w Wilnie, należąca do kompleksu franciszkańskiego, stoi na miejscu, gdzie pochowani zostali pierwsi męczennicy franciszkańscy na Litwie. O. Jarosław rozważa niełatwą sprawę ludzkich wątpliwości. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na sobotę IV tygodnia Wielkiego Postu.

Liturgia Słowa