Wielki Post 2014 – V niedziela

Na Antokolu znajduje się cmentarz Piotra i Pawła, najbardziej zaniedbany wileński cmentarz. Stąd brat Patefon mówi co to znaczy, że Pan Bóg kocha naprawdę, co Bogu nie podoba się w człowieku i o przykazaniach ciała, które często zachowujemy. I jeszcze o pogrzebie św. s. Faustyny, który przeżyła przed swoją śmiercią. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na V niedzielę Wielkiego Postu.

Liturgia Słowa