Wielki Post 2015 – Odcinek 1

Franciszkańskie rekolekcje na Wielki Post 2014 – NAMRQCENIE.
Odcinek 1 – Napoleon.

Rekolekcje oglądać można codziennie od 18 lutego do 5 kwietnia 2015 r. na https://www.franciszkanie.tv

Tegoroczny cykl prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv, Wikariusz Prowincji św. Maksymiliana.

Patronami medialnymi rekolekcji są: deon.pl, Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, franciszkanie.pl oraz Dobre Media. Wydawcą jest Prowincja św. Maksymiliana Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku.

Zobacz wszystkie rozważania