Cztery butelki morza – Daję Słowo na XXIX niedzielę B

Cztery butelki morza, kość w gardle, miejsce utylizowania grzechów, czyli franciszkańskie rozważanie „Daję Słowo” na XXIX niedzielę zwykłą B – 18 X 2015 r.

Liturgia Słowa

4butelkimorza