Adwent 2015 – Dzień 1

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.