o. Mirosław Karczewski OFMConv (1965-2010)

O. Mirosław Karczewski, franciszkanin konwentualny, polski misjonarz pracujący od 15 lat w Ekwadorze, został zamordowany 6 grudnia 2010 r. Niechaj spoczywa w Pokoju.
Zobacz więcej: http://bit.ly/hg0lJJ