Adwent 2015 – Dzień 4

Niechciany gość.
Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

2 grudnia 2015 r. – dzień 4.

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.