Adwent 2015 – Dzień 5

Nieprzyjemna sytuacja w sklepie, czyli co może powiedzieć teoretyk.

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

3 grudnia 2015 – Dzień 5

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl