Wielkanoc 2019 – życzenia

Życzenia wielkanocne ministra prowincjalnego o. Jana Maciejowskiego OFMConv.

Czcigodni Współbracia,

Wigilia Paschalna każdego roku to czas radości, czas zwycięstwa. Moc Boża okazała się w pełni. Do zalęknionych i wystraszonych uczniów przychodzi Chrystus i mówi: popatrzcie na moje ręce i nogi, to Ja jestem. Popatrzcie, Ja jestem.

W dzisiejszym świecie wiele środowisk i systemów politycznych chciałoby Boga zamknąć w głowie, ograniczyć Jego działanie, chciałoby przezwyciężać Jego zwycięstwo. Często stajemy wobec trudnych sytuacji, z podciętymi skrzydłami, z obawą, czasami z lękami czy nasza posługa ma sens, czy ona rzeczywiście przynosi owoce. Chrystus mówi popatrzcie, Ja jestem! Właśnie święta Zmartwychwstania Pańskiego mówią nam o tym, że to Pan Bóg zwyciężył, okazał swoją moc – Ja jestem.

Tajemnica Nocy Paschalnej to tajemnica zwycięstwa Chrystusa. To zwycięstwo, które daje życie. Jezus żyje i my żyjemy razem z Nim, na zawsze! I to jest radość, która płynie z tej paschalnej nocy, ze świąt Zmartwychwstania.

Potrzebujemy każdego roku odnawiać naszą nadzieję i nasze siły, abyśmy nie rezygnowali, abyśmy się nie zniechęcali, ale byśmy mieli świadomość, że On jest!

Czcigodni Współbracia życzę Wam, aby ta moc zmartwychwstania Pańskiego nieustannie umacniała Wasze serca, aby wlewała nadzieję i dodawała sił, abyśmy mieli świadomość, że wszystko co czynimy, czynimy dla Pana. I że On jest – jest Panem historii, jest Panem dziejów, On żyje! A my w Nim!

Drodzy nasi Przyjaciele, Wszyscy, którzy uczęszczacie do kościołów, gdzie posługują nasi bracia, niech ta moc Chrystusowego zmartwychwstania opromienia drogi Waszego życia, Waszej codzienności. Abyście się nie zniechęcali w trudnościach, które pojawiają się na drogach waszego życia; abyście się nie zniechęcali jak uczniowie idący do Emaus. Nasza nadzieja jest żywa, jest nią Chrystus! Naszą nadzieją jest życie w Nim.

Życzę z całego serca błogosławionych świąt. Niech radość, którą przynosi każdemu z nas, będzie już tu, na ziemi, udziałem serca każdego z nas.

Radosnego Alleluja!

Category: Film, Polecane