VI Franciszkański Futsal Cup

28 września 2019 r. odbył się w Gdyni VI Franciszkański Turniej Piłki Nożnej Halowej Ministrantów Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego. W dwóch kategoriach wiekowych rywalizowały drużyny z Darłówka, Gdyni, Gniezna, Koszalina i Lęborka.

Pełna relacja na stronie: http://www.franciszkanie.gdansk.pl/20…

Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołaniowe: http://www.powolanie.com.pl