Dzień 10 – Projekt Kapucyński – zagubiony

Zagubiony nawiązuje do Mt 18, 12-14.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński