Dzień 11 – Projekt Kapucyński – br. Przemysław Kryspin OFMCap

Brat Przemysław Kryspin poprowadzi nas dziś przez perykopę Mt 11, 28-30.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński