Dzień 11 – Projekt Kapucyński – utrudzeni

Utwór nawiązuje do Mt 11, 28-30.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński