Dzień 19 – Projekt Kapucyński – br. Krzysztof Fabich OFMCap

19 grudnia Kościół nam daje perykopę Ewangelii Łk 1, 5-25. Przez dzisiejsze Słowo przeprowadzi nas dziś brat Krzysztof Fabich.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński