Dzień 8 – Projekt Kapucyński – br. Łukasz Podsiadły OFMCap

To już druga niedziela Adwentu. Słowo na dziś to Mt 3, 1-12. Brat Łukasz będzie mówił o głębi, do której chce wejść Jezus.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński