Dzień 23 – Projekt Kapucyński – br. Gloire Romeo Mampassi, br. Adam Dobrodziej

Nasi wspaniali Bracia przeprowadzą nas przez perykopę o narodzeniu Jana Chrzciciela.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński