Adwent 2015 – Dzień 21

Wszystko zajęte, widzi pan, nie ma szans. Naprawdę nie było miejsca, czy może…

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

19 grudnia 2015 – Dzień 21

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl