Woreczek Ryżu 2020

Fundacja „Tworzyć Miłością” razem z Franciszkańskim Sekretariatem Misyjnym w Gdyni rozpoczyna wielkopostną akcję „Woreczek ryżu”. To już 9 edycja!

Tegoroczne hasło brzmi: “Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” Mt 7,12.

Według ONZ każdego roku ponad 800 mln ludzi na świecie cierpi głód, w tym ponad 100 mln chronicznie. Dla wielu w Kenii i Ekwadorze 100 g ryżu to jedyny posiłek w ciągu dnia.

Zebrane w 2020 roku środki zostaną przeznaczone na projekty pomocowe na rzecz najmłodszych w tych krajach, gdzie posługują franciszkańscy misjonarze. M.in. planowane jest rozpoczęcie budowę szkoły średniej i zawodowej w Ruiri (Kenia), jako kontynuację zespołu szkół w tej misji. Wcześniej powstało tam przedszkole i szkoła podstawowa wraz z bursą. Będzie też kontynuowany program dożywiania dzieci oraz zapewnienia im opieki medycznej.

Zbiórka nagłaśniana jest szczególnie w okresie Wielkiego Postu, który sprzyja pracy nad sobą i motywuje do uczynków miłosierdzia. Dlatego dla chrześcijan włączających się w nią, akcja posiada trzy wymiary:

  1. Postu – w wybranym dniu WORECZEK RYŻU staje się dla nas, jeżeli to możliwe, jedynym posiłkiem;
  2. Jałmużny – pieniądze, które przeznaczylibyśmy na posiłki składamy jako ofiarę na potrzebujących;
  3. Modlitwy – wspominamy w modlitwie ubogich, głodnych i cierpiących.

W ten sposób darczyńca staje się niejako jedno z obdarowanym, łącząc się w bólu głodu i na modlitwie.

Sposoby wsparcia akcji „Woreczek Ryżu”:

wyślij SMS o treści DAR na nr 72052 (koszt 2,46 zł z VAT/sms – usługa dostępna dzięki współpracy z Caritas Polska)

– przez platformę Pomagam.pl https://pomagam.pl/woreczekryzu2020

– na konto Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego
nr 76 1240 1239 1111 0000 1643 7506 tytuł przelewu: WORECZEK RYŻU

– na konto Fundacji Tworzyć Miłością
nr 09 1240 5400 1111 0010 7573 1712 tytuł przelewu: WORECZEK RYŻU

– poprzez stronę Fundacji „Tworzyć Miłością” (blik, e-przelew, tpay)