bEZ sLOGANU – Grzechy przeciw Duchowi Świętemu | Sprzeciwiać się prawdzie chrześcijańskiej

Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej – to mówienie w sposób stały i świadomy „nie” oficjalnej nauce Kościoła. Ciężki temat? Co może być uznaną prawdą chrześcijańską? Nierozerwalność małżeństwa, życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, czystość przedmałżeńska… Jak to się ma do rozgrzeszenia? Ten odcinek może być dla wielu szokujący!

bEZ sLOGANU – odc. 481

Music: https://www.bensound.com