Duchowych podróży ciąg dalszy

Przyjmij zaproszenie!
Duchowych podróży ciąg dalszy – Piotr Gryziec OFMConv

 https://bratnizew.pl/duchowych-podrozy-ciag-dalszy-piotr-gryziec-ofm,3,2919,2916

Chcesz poznać lepiej Jezusa? Towarzysz mu w drodze, idź za Nim i słuchaj Go uważnie.
Zapraszamy Cię, czytelniku, do podróży z Jezusem wraz z Ewangelistami.
Zapraszamy Cię do podróży w czasie, który nie upływa, ale „wypełnia się”.
Zapraszamy Cię do spotkania z Jezusem w drodze, które ma jeden cel: moje i Twoje zbawienie.

Franciszkańskie wydawnictwo Bratni Zew.