bEZ sLOGANU – Pokusa | jak walczyć? | cisza | 6 z 7

Dźwięki, dźwięki, dźwięki. Czasem nawet wewnątrz nas samych słyszymy hałas. Ukojenie, wzmocnienie, personalne odkrycie prawdy… Bez ciszy diabeł zagłuszy głos Boga. Zakrzyczy Go.

bEZ sLOGANU – odc. 488