Maryja w tradycji franciszkańskiej

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba!
(św. Franciszek z Asyżu)

Trudno wyobrazić sobie autentyczną duchowość chrześcijańską, a już na pewno katolicką, która nie odnosiłaby się w zasadniczym wymiarze do Maryi. Matka Jezusa zajmuje także szczególne miejsce w życiu i myśli teologicznej duchowych synów i córek św. Franciszka z Asyżu.
Odkryj Maryję na nowo razem z Franciszkiem i Klarą z Asyżu, Antonim z Padwy, Bonawenturą, Anielą z Foligno, Janem Dunsem Szkotem i Maksymilianem Kolbe. Naucz się żyć na co dzień Bożą Miłością, tą samą, którą została obdarzona Niepokalana Dziewica.

Bernardo Commodi – (1945-2017) franciszkanin, przez trzy kadencje pełnił urząd ministra prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Umbrii (Włochy). Autor serii artykułów i książek na temat historii i duchowości franciszkańskiej.

Książka do kupienia na stronie: https://bratnizew.pl/maryja-w-tradycji-franciszkanskiej,3,2990,3033

Pokój i dobro!