nieważność małżeństwa? | Liberalizacja prawa w Kościele? | Dużo spraw w kurii | bEZ sLOGANU2 (542)

Czy Kościół tak bardzo zliberalizował przepisy dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa? A może nie tyle małżeństwo jest nieważne co w ogóle nie zaistniało? Dlaczego tak wiele par decyduje się, by oddać sprawę do sądu? Czy teraz jest łatwiej?