Wynajem mieszkania | para bez ślubu | konkubinat | odpowiedzialność za grzech | bEZ sLOGANU (548)

Oswoiliśmy się z pewnym stylem życia? Czy wynajmujący własne mieszkanie ma coś do powiedzenia komu je wynajmuje? Czy istnieje coś takiego jak grzech społeczny?

KKK 1868 Grzech jest czynem osobistym; co więcej, ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy:

– uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie;
– nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując;
– nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani;
– chroniąc tych, którzy popełniają zło.