XV Tydzień Biblijny: pytanie 6

Konkurs Biblijny z okazji XV Tygodnia Biblijnego. Pytanie nr 6.

Formularz do przesłania odpowiedzi na pytanie nr 6: https://forms.gle/8ue3fdvD571Rxg1Q6

Odpowiedzi na pytanie nr 6 można przesyłać za pomocą powyższego formularza do soboty 29 kwietnia do godz. 18.00.

Powodzenia!

Nagrody – Katolickie Komentarze do Pisma Świętego – ufundowało Wydawnictwo „W drodze” – https://wdrodze.pl/
Więcej o tych znakomitych nagrodach usłyszycie od o. Mateusza Stachowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=xvhDnJhs7_8

Regulamin Konkursu