XV Tydzień Biblijny: pytanie 7

Konkurs Biblijny z okazji XV Tygodnia Biblijnego. Pytanie nr 7.

Formularz do przesłania odpowiedzi na pytanie nr 7: https://forms.gle/i6coWQJjazeXHZrF8

Odpowiedzi na pytanie nr 7 można przesyłać za pomocą powyższego formularza do niedzieli 30 kwietnia do godz. 18.00.

Powodzenia!

Nagrody – Katolickie Komentarze do Pisma Świętego – ufundowało Wydawnictwo „W drodze” – https://wdrodze.pl/
Więcej o tych znakomitych nagrodach usłyszycie od o. Mateusza Stachowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=xvhDnJhs7_8

Regulamin Konkursu